Bureau voor creatieve communicatie

Ontwikkeling van inzichten

onderzoekspublicaties AM vastgoed

Voor gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is een nieuwe reeks onderzoeksuitgaven ontwikkeld; ‘Woningmarkt in zicht’. Met actuele thema’s als woonperspectieven voor Amsterdamse middenklasse gezinnen, duurzame woonwensen en het wonen in hoge dichtheden laat AM zien wat er op dit moment speelt in de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Boekjes met een heldere lay-out, duidelijke infographics en hele knappe modellen in hun natuurlijke habitat 😉

Development of insights – Research publications AM Real Estate

A new series of research publications has been developed for real estate developer AM; Housing market in sight. With current themes such as housing perspectives for Amsterdam middle-class families, sustainable housing requirements and living in high densities, AM shows what is currently going on in area and property development. Booklets with a clear layout, clear infographics and very handsome models in their natural habitat 😉