Bureau voor creatieve communicatie

Geschiedenis voor nu

Krant en lesmateriaal Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting geeft al 40 jaar de Anne Frank Krant uit. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heb ik samen met Judith Schoffelen de krant en het bijbehorende lesmateriaal ontworpen.

Het lespakket bestaat uit de krant, spel, poster, docentenhandleiding en een digitale les voor groep 7/8 van de basisschool. Voor het eerste jaargang maakten we een minitentoonstelling over Anne’s leven, waarbij de klas wordt verdeeld in zes groepjes. Iedere groep gaat aan de slag met een levensfase van Anne. Als alle groepjes klaar zijn worden de tentoonstellingsborden naast elkaar zetten en heeft de klas een minitentoonstelling over haar leven. De duitse vertaling van krant verzorgen wij ook voor de Anne Frank Tag.

History for now – Newspaper and teaching materials Anne Frank Foundation

The Anne Frank Foundation has been publishing the Anne Frank Newspaper for 40 years. For the fifth successive year, I designed the newspaper and the accompanying teaching materials together with Judith Schoffelen.

The teaching package consists of the newspaper, game, poster, teacher’s manual and a digital lesson for group 7/8 of primary school. For the first year, we made a mini exhibition about Anne’s life, in which the class is divided into six groups. Each group will work with a phase of Anne’s life. When all groups are ready, the exhibition boards are placed next to each other and the class has a mini exhibition about her life. We also provide the German translation of newspapers for the Anne Frank Tag.