Bureau voor creatieve communicatie

Bouwen aan de architectenbranche

BNA

De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) vertegenwoordigt al meer dan 175 jaar de rol van de architect in de maatschappij. Met ontwerpen voor allerlei middelen draag ik ook mijn steentje bij aan de bouwkunst in Nederland.

Build the architectural industry

The Royal Institute of Dutch Architects (BNA) has been representing the role of the architect in society for more than 175 years. With designs for all kinds of items, I also build on architecture in the Netherlands.