Bureau voor creatieve communicatie

De inwoner die weer terugkeerde

Relus ter beek kijkt uit over zijn eigen plein

In Coevorden staat sinds april 2023 een monument ter ere van de Drentse politicus Relus ter Beek onthuld. In het bijzijn van onder anderen zijn weduwe, kinderen en kleinkinderen werd de naam van het nieuwe stationsplein bekendgemaakt; het Relus ter Beekplein.

Ontwerp en uitwerking ism. Buro Caspar Conijn, gedicht: Jan Pierre Rawie, productie: Kloosterboer Decor

The resident who returned

A monument in honor of Drenthe politician Relus ter Beek has been unveiled in Coevorden since April 2023. In the presence of his widow, children and grandchildren, among others, the name of the new station square was announced; the Relus ter Beek Square.

Design and development in collaboration with Caspar Conijn, poem: Jan Pierre Rawie, production: Kloosterboer Decor