Bureau voor creatieve communicatie

Een levensbelangrijk verhaal

nieuwe identiteit Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoeken te financieren en voorlichting te geven.

Dat ons spijsverteringsysteem van levensbelang is, net als ons hart, onze hersenen en onze longen is een heel belangrijke boodschap die de MLDS aan een grote groep mensen wil vertellen. Te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Een mooie uitdaging om de huisstijl van de vernieuwde MLDS te laten aansluiten en deze uit te rollen in publieksvoorlichting.

A vital story for the Dutch Digestive Foundation

The Dutch Digestive Foundation (MLDS) is committed to helping two million people with digestive diseases by funding research and providing information.

That our digestive system is vital, just like our heart, brain and lungs is a very important message that the MLDS wants to get across to a large group of people. Too few people are aware of this. A nice challenge to match the house style of the renewed MLDS and to roll it out in public information.