Bureau voor creatieve communicatie

Object met verrassing

gevelobject voor Hilversumse Melkfabriek

Op een gebouw aan de Hilversumse Larenseweg prijkt het woord MELKFABRIEK, in bolle, bijna vloeiende letters, alsof ze op het punt staan over te lopen. Een streep eronder gaat de hoek om naar de voorgevel en leidt naar de ingang.

’s Avonds komt er een verrassing: in iedere letter verschijnt – verlicht – een andere letter. Samen vormen ze de tekst GOED VOOR ELK. Het is een knipoog naar een slogan uit de jaren vijftig (‘Melk, goed voor elk’), die in het collectieve geheugen staat gegrift.

De boodschap is duidelijk: de Melkfabriek borrelt bijna over. De Melkfabriek is goed voor elk. Overdag, ’s avonds en ’s nachts. Het bruist in het gebouw, dat tot 2005 is gebruikt om zuivel te produceren en in hetzelfde jaar werd uitgeroepen tot gemeentelijk monument. Inmiddels heeft Dudok Wonen het gerenoveerd en zijn er bedrijven, appartementen, een crèche, een basisschool en een buitenschoolse opvang. Er wordt gewoond, gewerkt, geleerd of gewoon even bijgekletst bij een cappuccino.

Op de voorgevel staat een losse letter M, die de werkdagen markeert. ’s Avonds verschijnt in deze letter de contour van een melkfles, die iedere dag voller wordt. Tot het weekend, dan is de fles leeg om op maandag opnieuw te worden gevuld.

Het ontwerp, tot stand gekomen in samenwerking met Studio Verreijt, doet recht aan het dynamische karakter van de Melkfabriek. Het is een kroon op het renovatiewerk en een cadeau aan het gebouw en zijn nieuwe gebruikers.

Object with a surprise – Facade object for a former dairy factory

The word MELKFABRIEK (dairy factory) adorns on a building in Hilversum, in convex, almost flowing letters, as if they are about to overflow. A line below goes around the corner to the front facade and leads to the entrance.

In the evening there will be a surprise: in each letter appears – illuminated – another letter. Together they form the text GOED VOOR ELK (good for each). It is a nod to a slogan from the 1950s (“Milk, good for everyone”), which is etched in the collective memory.

The message is clear: the Milk Factory is almost bubbling over. The Milk Factory is good for everyone. Daytime, evening and at night. The building is buzzing with life, which was used to produce dairy until 2005 and was declared a municipal monument in the same year. Dudok Wonen has now renovated it and there are companies, apartments, a crèche, a primary school and an out-of-school care facility. People live, work, learn or just chat over a cappuccino.

On the facade is a separate letter M, which marks the working days. In the evening the outline of a milk bottle appears in this letter, which becomes fuller every day. Until the weekend, then the bottle is empty to be refilled on Monday.

The design, created in collaboration with Studio Verreijt, does justice to the dynamic character of the dairy factory. It is a crown on the renovation work and a gift to the building and its new users.