Bureau voor creatieve communicatie

Identiteit voor een groeiversneller

huisstijl en brandbook voor iion

iion is het platform dat game ontwikkelaars en adverteerders met elkaar verbindt. In alle digitale werelden. Geheel in lijn met de razendsnelle groeiversnellers van iion hebben Ferd de Bruijn (merkstrateeg BrandNewton) en ik, in ultra korte tijd, brand manifest, logo, huisstijl en brandbook gerealiseerd.


De 4 letters van het logo zijn uniek gemaakt voor iion. Ze vormen een combinatie van vierkanten en cirkels die de belangrijkste componenten vertegenwoordigen van iion: technologie en menselijkheid. De menselijkheid wordt extra benadrukt door de letters ii. Het centrum van de naam, de letter O, benadrukt het woord AAN, geassocieerd met technologie. Deze letter wordt geaccentueerd door de diepblauwe kleur, waarin we gekleurde pixels zien, de schermen van alle uitgeversinhoud, de advertenties die hen in staat stellen en ook de grote verscheidenheid aan oorsprong van de mensen van iion. Enkele sleutelwoorden: exponentiële groei, digitale werelden, sprankeling, positieve energie, voorwaartse stuwkracht.

Identity for a growth accelerator – Corporate identity for iion

iion is the platform that connects game developers and advertisers. In all digital worlds. Completely in line with iion’s rapid growth accelerators, Ferd de Bruijn (brand strategist BrandNewton) and I realized a brand manifesto, logo, house style and brand book in an extremely short time.

The 4 letters of the logo are unique to iion. They form a combination of squares and circles that represent the main components of iion: technology and humanity. Humanity is emphasized by the letters ii. The center of the name, the letter O, emphasizes the word ON, associated with technology. This letter is highlighted by the deep blue color, in which we see colored pixels, the screens of all publisher content, the advertisements that enable them and also the wide variety of origins of the people of iion. Some keywords: exponential growth, digital worlds, sparkle, positive energy, forward momentum.