Bureau voor creatieve communicatie

Tegen laaggeletterdheid

Probiblio

Probiblio is de ondersteuningsinstelling voor de bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voor Probiblio werk ik aan allerlei maatschappelijke thema’s rondom geletterdheid.

Samen met copywriter Marcel Jiskoot hebben we in 2018 en 2019 het gezicht gegeven voor het landelijke congres Bibliotheekplaza. Bij dit evenement heb ik mij ook bezig gehouden met de inrichting van de ruimte waarbij ik dmv grote led-panelen de thema’s werden verbeeld.

In het meerjarenplan van ProBiblio 2018-2020 wordt de koers geschetst die ProBiblio de komende jaren vaart. Primair geschreven voor alle medewerkers en daarom voorzien van toegankelijke illustraties die ik in samenwerking met Enkeling heb gemaakt.