Bureau voor creatieve communicatie

Tegen laaggeletterdheid

voor bibliotheken

Probiblio is de ondersteuningsinstelling voor de bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Voor Probiblio werk ik aan allerlei maatschappelijke thema’s rondom geletterdheid.

Onlangs heb ik, samen met copywriter Marcel Jiskoot en inhoudelijk het team binnen Probiblio, een congres ingericht. Het thema ‘Is de kloof te dichten?’ (de generatiekloof) hebben we met veel visuele impact maar ook met kleine grappige gadgets op effectieve wijze ingevuld.

In het meerjarenplan van ProBiblio 2018-2020 wordt de koers geschetst die ProBiblio de komende jaren vaart. Primair geschreven voor alle medewerkers en daarom voorzien van toegankelijke, optimistische illustraties die ik in samenwerking met Enkeling heb gemaakt.