Bureau voor creatieve communicatie

Tegen laaggeletterdheid

Probiblio

Probiblio is de organisatie die de bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland ondersteunt. Voor Probiblio heb ik aan allerlei maatschappelijke thema’s rond geletterdheid gewerkt.

Een jaarlijks hoogtepunt is het landelijke congres Bibliotheek Plaza. Samen met copywriter Marcel Jiskoot hebben ik afgelopen vijf jaar het gezicht gegeven aan deze inspiratiedag.

Against illiteracy – Communication and campaigns for Probiblio

Probiblio is the organization that supports the libraries in the provinces of North and South Holland. For Probiblio I worked on all kinds of social themes related to literacy.

An annual highlight is the national conference Library Plaza. Together with copywriter Marcel Jiskoot, I have given the face to this inspirational day over the past five years.