Bureau voor creatieve communicatie

Gedenkwaardig

monument voor de bevrijding

Samen met Caspar Conijn hebben we een oorlogsmonument ontworpen dat aansluit bij de stijl van de historische route ‘Scherven van een stad’ die we kort daarvoor hebben gerealiseerd. Door de hele stad Coevorden staan nu monumentale objecten die tezamen die historie in beeld en tekst vertellen.

Dagblad van het Noorden

Memorable

Together with Caspar Conijn, we designed a war memorial that matches the style of the historic route ‘Shards of a city’ that we realized shortly before. Throughout the city of Coevorden there are now monumental objects that together tell that history in image and text.