Bureau voor creatieve communicatie

Ter illustraties

vrij werk en toegepaste illustraties

Ook zonder concrete opdracht is mijn werk mijn hobby. Speciaal bij onderwerpen die mij aan het hart liggen. Zo heb ik na jaren luisteren naar Thom Yorke eindelijk iets terug gedaan en zijn portret gemaakt. Trump is daarentegen een antiheld en daarom zeker ook de moeite waard. Tijdens het maken van zijn portret kwam stiefdochter Liv (toen 7) even langs en zei enthousiast: ‘Oh leuk Erik, Obama!’

Free work – illustrations

Even without a concrete assignment, my work is my hobby. Especially on topics that are close to my heart. For example, after years of listening to Thom Yorke, I finally did something in return and made his portrait. Trump, on the other hand, is an anti-hero and therefore certainly worth it.

Voor gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is een nieuwe reeks onderzoeksuitgaven ontwikkeld; ‘Woningmarkt in zicht’. Met actuele thema’s als woonperspectieven voor Amsterdamse middenklasse gezinnen, duurzame woonwensen en het wonen in hoge dichtheden laat AM zien wat er op dit moment speelt in de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Boekjes met een heldere lay-out, duidelijke infographics en hele knappe modellen in hun natuurlijke habitat 😉

Development of insights – Research publications AM Real Estate

A new series of research publications has been developed for real estate developer AM; Housing market in sight. With current themes such as housing perspectives for Amsterdam middle-class families, sustainable housing requirements and living in high densities, AM shows what is currently going on in area and property development. Booklets with a clear layout, clear infographics and very handsome models in their natural habitat 😉