Bureau voor creatieve communicatie

Zijn leven, zijn stad, niet zijn schilderijen

het delft van vermeer - museum prinsenhof delft

Voor de tentoonstelling ‘Het Delft van Vermeer’ in Museum Prinsenhof Delft maakten wij het ontwerp voor campagne, typografie tentoonstelling, signing en familieprogramma.

Een expositie over Vermeer, maar zonder een echte Vermeer aan de wand. Een uitdaging dus om een aantrekkelijke campagne te ontwikkelen zonder een schilderij van hem te laten zien. Het tentoonstellingsontwerp is gemaakt door Bureau Caspar Conijn & Roderik van der Weijden.

Ontwerp en art direction van de campagne, typografie tentoonstelling, signing en familie- en educatieprogramma. In samenwerking met Judith Schoffelen en Caspar Conijn.

His life, his city, not his paintings

For the exhibition ‘Vermeer’s Delft’ in Museum Prinsenhof Delft we made the design for campaign, typography exhibition, signing and family program.

An exhibition about Vermeer, but without a real Vermeer on the wall. It is therefore a challenge to develop an attractive campaign without showing one of his paintings. The exhibition design was created by Bureau Caspar Conijn & Roderik van der Weijden.

Design and art direction of the campaign, typography exhibition, signing and family and education program. In collaboration with Judith Schoffelen and Caspar Conijn.